مدیریت هوشمند ارتباطات رسانه (مهار)

  • مدیر - محمدرضا دانشفر
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. مبینی - پ. 34 - ط. سوم
کلمات کلیدی :

کامپیوتر

|

server

|

سرور

ارزیابی