پارسیکان ایران

  • مدیر - حاتم مهری
  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - خ. برزیل شرقی - خ. نیلو - ک. شانزدهم - پ. 10 - ک.پ : 1435685311
کلمات کلیدی :

پتروشیمی

|

پروژه

|

گاز

|

مشاور

|

مشاوره

|

نفت

ارزیابی