ش. 260 - کریمی، علی

  • مدیر - علی کریمی
  • تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - روبروی راهنمایی و رانندگی - پ. 76 - ک.پ : 15667