عبدو

  • مدیر - اسداله پور
  • تهران - منطقه 11 - اسکندری جنوبی - روبروی فروشگاه ارتش - پ. 239 - ک.پ : 1319773173