بانک تجارت - شعبه شیراز شمالی - کد 3880

  • تهران - منطقه 3 - شیرازی شمالی - نبش خیابان حکیم اعظم