صادقی (میخ)

  • مدیر - تقی صادقی
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - پ. 459 - ک.پ : 1119837376
ارزیابی