ثامن الائمه - شعبه گیلاوند - کد 276

  • دماوند - گیلاوند - روبروی مسجدالرضا