شرکت صنایع تندر

  • مدیر - حسین علی آفرینش
  • تهران - منطقه 7 - م. 7 تیر - ک. شریعتی - پ. 8 - ک.پ : 1574838511
  • ،