ثامن الائمه - شعبه شهر قدس - کد 210

  • شهر قدس (قلعه حسنخان) - م. قدس - بلوار امام خمینی - ک.پ : 37541