ارتباط تلفن کوروش (سیتکو)

ارتباط تلفن کوروش (سیتکو) در یک نگاها گذشت 12 سال از تاسیس سیتکو و با تمرکز محض بر فناوری ویپ VoIP در طول این دوران، مفتخریم که تنها شرکت متخصص با سابقه ای اینچنین درخشان در کشور عزیزمان ایران محسوب می شویم. سیتکو با برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی و تعلیم حدود 500 متخصص ویپ VoIP به صورت رسمی و صدها کارشناس به صورت غیرمستقیم با اشتراک گذاری اطلاعات فنی از معتبرترین مراکز آموزش محسوب می‌شود. http://voip-wiki.ir/doku.php مدیریت ارتباط با مشتریان از ضروریات کسب و کارهای امروزی محسوب می‌شوند. تخصص سیتکو شناسایی دقیق نیازهای کسب و کارهای مختلف و ارائه راهکاری جامع و سازگار با دیگر امکانات ارتباطی مدرن می‌باشد.
ارزیابی