امید

  • مدیر - عباس شکوهی
  • تهران - منطقه 10 - کمیل - تقاطع خیابان خوش - پ. 286 - ک.پ : 1353755761
کلمات کلیدی :

قصابی

|

گوشت

ارزیابی