شرکت آکاالکتریک (سبزی خردکن)

  • مدیر - علی عارف
  • تهران - منطقه 15 - افسریه - بین 15 متری دوم و سوم - ک. ازقندی - پ. 100