بانک ایران زمین - شعبه علی آباد - کد 3237

  • گلستان - علی آباد - م. ولایت (شهرداری) - ورودی ساختمان برج سرمایه