بیت الزهرا نجف آبادی های مقیم مرکز

  • تهران - منطقه 12 - م. امام حسین - خ. مازندران - خ. کفایی امانی
ارزیابی