وزارت صنعت، معدن و تجارت - حوزه بازرگانی ساختمان شماره 1

  • تهران - منطقه 6 - سمیه - نرسیده به پل حافظ - پ. 268 - ساختمان شهیدان مهری
کلمات کلیدی :

وزارت خانه

|

وزارتخانه

زیرمجموعه‌ی :

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت صنعت، معدن و تجارت
زیرمجموعه‌ها :

شرکت بازرگانی دولتی ایران - وزارت صنعت، معدن و تجارت
شرکت سهامی فرش ایران - وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای اصناف کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت
ارزیابی