دکتر سپنتا شامل

  • مدیر - سپنتا شامل
  • تهران - منطقه 12 - شوش - نبش خیابان تختی - زایشگاه شوش (بیمارستان مریم) - ک.پ : 1198919511
  • ، ،