صنعت و بازرگانی ریحانی

  • مدیر - ریحانی
  • تهران - منطقه 12 - لاله زار جنوبی - پایین تر از کوچه ترابی گودرزی - پاساژ جهان الکتریک - واحد 9 - ک.پ : 1144943733

صنعت و بازرگانی ریحانی در یک نگاهعامل فروش فیوز SIBA در ایران صنعت و بازرگانی ریحانی نمایندگی فروش فیوز های ولتاژ بالا (High Voltage)، ولتاژ متوسط (medium voltage) FAST (تندسوز، کاردی، مکعبی، استوانه ای، لیفتراکی و غیره با مارک سیبای آلمان در ایران را دارا می باشد. عامل فروش فیوز Ferrazz Shawmut (mersen) در ایران صنعت و بازرگانی ریحانی نمایندگی فروش فیوز های ولتاژ بالا (High Voltage)، ولتاژ متوسط (medium voltage) FAST (تندسوز)، کاردی، مکعبی، استوانه ای، لیفتراکی و غیره با مارک فراز شاوموت (مرسن) فرانسه در ایران را دارا می باشد. عامل فروش فیوز Bussmann در ایران صنعت و بازرگانی ریحانی نمایندگی فروش فیوز های ولتاژ بالا (High Voltage) ، ولتاژ متوسط (medium voltage) FAST (تندسوز)، کاردی ، مکعبی 690V - 3000V، استوانه ای، British Standard (BS88) FWP , FWH , FE , FEE , DMM , MT و MMT و غیره با مارک باسمن انگلستان در ایران را دارا می باشد. عامل فروش فیوز Lawson در ایران صنعت و بازرگانی ریحانی نمایندگی فروش فیوز های British Standard (BS88) از جمله NS , NIT, J , LSCA , LSCB , SS , TB , TBC , TKF , TIS , TIA , PTC , TFP , و غیره با مارک لاوسن انگلستان در ایران را دارا می باشد. عامل فروش فیوز Jean Muller در ایران صنعت و بازرگانی ریحانی نمایندگی فروش فیوز های کاردی (Blade Contact) Fast (قطع سریع ، تند سوز)، مکعبی (Screw Contact) M8 , M10 , M12، کاردی کف خواب و غیره با مارک جین مولر (جان مولر) آلمان در ایران را دارا می باشد. عامل فروش فیوز Westcode در ایران صنعت و بازرگانی ریحانی نمایندگی فروش فیوز های ولتاژ متوسط (medium voltage) FAST (تندسوز)، کاردی، مکعبی، MW , MWI , LMW , LMWI , CW , EEW , EW , BS88 و غیره با مارک وستکد (وست کد، west code) انگستان در ایران را دارا می باشد.
ارزیابی