ش. 90 - حفیظی، مرتضی

  • مدیر - مرتضی حفیظی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان 12 فروردین و منیری جاوید (اردیبهشت) - پ. 1234 - ک.پ : 1316683953