شرکت نگین خاورمیانه پویامنش زنگان

  • مدیر - قاسم پویامنش
  • زنجان - زنجان - شهرک کارمندان - فاز 3 - چهارم شرقی - بازارچه دور میدان
ارزیابی