دکتر محمد ثائبی

  • مدیر - محمد تایبی
  • تهران - منطقه 1 - پورابتهاج (دارآباد) - نرسیده به میدان دارآباد - بیمارستان مسیح دانشوری - ک.پ : 1956944413
کلمات کلیدی :

دندانپزشک

|

دندان پزشک

ارزیابی