صنایع دیرگداز آمل

  • مدیرعامل - علی شفیق
  • مازندران - آمل - شهرک صنعتی امامزاده عبداله - فاز 1 - خ. لاله
ارزیابی