ثامن الائمه - شعبه آزادی - کد 225

  • همدان - همدان - م. آزادی - جهاد - خ. میرزاده عشقی