فتح

  • مدیر - غلام علی بهرنگ
  • البرز - نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر - بلوار کارآفرینان - م. مقدم - خ. اردیبهشت شرقی
  • ، ،
ارزیابی