معین

  • مدیر - معصومه رنجی
  • تهران - منطقه 11 - م. انقلاب - بین خیابان منیری جاوید و 12 فروردین - کتابسرای اندیشه - ط. زیرین - ک.پ : 1314613146

معین در یک نگاهمترجمه رسمی مدارک به کلیه زبانها با اخذ تاییدات امورخارجه و دادگستری ترجمه غیر رسمی متون تخصصی و غیر تخصصی و دانشجویی به کلیه زبانها
ارزیابی