دکتر امین احتشامی افشار

  • مدیر - امین احتشامی افشار
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - بیمارستان ایرانمهر - ک.پ : 1949913413