ایرانوکیا

  • مدیر - رضا اسکندری
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - بعد از میدان پاستور - پ. 1019 - ک.پ : 1316963158