شرکت ایران ورزش

  • اصفهان - اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر - خ. کار و کارگر - بلوک 1 - پ. 24

شرکت ایران ورزش در یک نگاهگروه تولیدی ایران ورزش
تولید کننده انواع دمبل باشگاهی ، صفحه هالترهای دورلاستیکی ، دمبل ایروبیک ، دسته های لت و تجهیزات بدنسازی
فروش - زمانی

ایران - تهران
)
ارزیابی