منطقه 4

  • تهران - منطقه 16 - رجایی - ایستگاه ورزشگاه