کارخانه شیشه قزوین

  • مدیر - حیدری
  • قزوین - قزوین - جاده رشت - کیلومتر 3
ارزیابی
دستگاه جا به جا کننده مکشی شیشه سعید : دستگاه جا به جا کننده مکشی شیشه
...... جا به جا ئی ها را آسان کنید ...... هر نوع شیشه در هر ابعادی با هر وزنی را با جا به جا کننده مکشی بردارید. گروه فنی و مهندسی تکنویدک در کنار شماست تا آسایش را تجربه کنید Tel : 021- 66801391 Fax : 021 - 66808737 E- Mail: [email protected]