کارخانه بلورک البرز

  • مدیر - علی محمد وقاری
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - ابن سینا جنوبی - بعد از فلکه دوم - نبش امیرکبیر شرقی - جنب پوشینه
کلمات کلیدی :

بلور

|

کریستال

ارزیابی