کارخانه بویین دشت زهرا

  • مدیر - چشماپوش
  • قزوین - بویین زهرا - جاده بویین زهرا - کیلومتر 1 - روبروی پمپ بنزین
  • ،
کلمات کلیدی :

شن

|

ماسه

|

بتن

ارزیابی