تقی ابزار پارس

  • مدیر - محسن مردان خانی
  • تهران - منطقه 1 - م. قدس - ک. شیخی - پ. 20 - ک.پ : 19636