شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران (دسا)

  • مدیر - رضا ایران خواه
  • مازندران - آمل - جاده امامزاده عبداله