میرحسینی (ماکسیما و زانتیا)

  • مدیر - سیدابراهیم میرحسینی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - نرسیده به میدان قزوین - پ. 1118 - ک.پ : 1334973119