الیاسی 110

  • مازندران - ساری - جاده نکا - کیلومتر 1 - ک.پ : 13349