تیپاکس - شعبه شهریار

  • مدیر - محمدرضا آقابابایی
  • شهریار - ولی عصر - م. امام خمینی - خ. محسنی - ک. پژمان - پ. 12/1
  • ،
زیرمجموعه‌ی :

شرکت تیپاکس - دفتر مرکزی - حمل و نقل بین المللی
ارزیابی