کارخانه سولفورسدیم ایران

  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - جاده قم - بلوار پژوهشکده صنعت نفت - بعد از پرسی گاز
  • ،