شرکت نشت بن پلیمر

  • مدیر - شهرام احمدنژاد آبکنار
  • تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. بهروز - م. مینا - خ. مینا - پ. 18 - ک.پ : 1913634655
  • ،