شرکت شهر صنعتی کاوه

  • مدیر - محمدرضا نجفی
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. بیهقی - خ. 16 شرقی - پ. 16 - ک.پ : 1515664811
  • ،

شرکت شهر صنعتی کاوه در یک نگاهدر 100 کیلومتری آزادراه تهران ساوه بزرگترین شهرصنعتی کشور، اولین شهر صنعتی سبز و دارای گواهینامه های ایزو در مدیریت کیفیت، محیط زیست، بهداشت و ایمنی و گواهینامه، جایزه ملی بهره وری
ارزیابی