صنایع چوب بخشی

  • مدیر - اسماعیل بخشی
  • تهران - منطقه صنعتی خرمدشت - سیاه سنگ - خ. کوشک - بین خیابان گلایل 4 و 5 - پ. 87
کلمات کلیدی :

صنایع چوبی

ارزیابی