جعفری

  • مدیر - رحیم جعفری
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. زکریای رازی - خ. بابک - پ. 198 - ک.پ : 1871897849