ثامن الائمه - شعبه نقده - کد 208

  • آذربایجان غربی - سلماس - نقده - خ. امام