شرکت روغن فوکس ایرانیان

  • مدیرعامل - تورج حشمتی
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - بین بزرگراه آفریقا و مدرس - پ. 376 - ط. اول - ک.پ : 1518965311
  • ،