مدیریت تولید برق بعثت

  • مدیر - شیرمحمدی
  • تهران - منطقه 16 - خزانه بخارایی - فلکه دوم - خ. سلامت بخش - نیروگاه بعثت - ک.پ : 1836663117
کلمات کلیدی :

انتقال نیرو

|

برق

|

نیرو

|

توزیع برق

ارزیابی