آسیابار

  • مدیر - علی هاشمیان تبریزی
  • تهران - منطقه 11 - آذربایجان - تقاطع خیابان اسکندری جنوبی - پ. 471
  • ،
ارزیابی