ثامن الائمه - شعبه اکباتان - کد 119

  • همدان - همدان - اکباتان - روبروی مسجد صاحب الزمان