توحید

  • مدیر - کورش صمدلویی
  • شهر ری - کهریزک - جاده قدیم قم - روبروی آتش نشانی - مجتمع خلیج فارس ورودی 1 - ط. دوم - واحد 47 - ک.پ : 1816147936

توحید در یک نگاهآموزشگاه رانندگی توحید حدود 50 سال، قدمت دارد. محل قبلی آن، در چهار راه لشگر، واقع در خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از میدان حر (تهران) بود. موسس و مالک: زهرا بی باکیان سنگسر از سال 1390 به کهریزک، جاده قدیم قم، روبروی آتش نشانی، مجتمع خلیج فارس، ورودی1، ط2، واحد47 منتقل گردید که تاکنون، فعالیت دارد.
ارزیابی