خدمات فنی ومهندسی نصر مبتکران

  • مدیرعامل - حمید لویمی
  • خوزستان - اهواز - شهرک صنعتی شماره 1 - فاز 2
  • ، ،
ارزیابی