دکتر منصور شیخ

  • تهران - منطقه 6 - احمدقصیر (بخارست) - جنب بیمارستان آسیا - ک. پژوهشگاه 2 - ساختمان پزشکان 3 - ط. سوم
مستقردر :

آذر - کلینیک جراحی محدود و سرپایی
بیمارستان دی - بیمارستان
بیمارستان کودکان تهران - بیمارستان تخصصی کودکان
ارزیابی