تقی زاده عرب

  • مدیر - ناصر تقی زاده
  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - جنب دبیرستان دارالفنون - پ. 292 - ک.پ : 1114856914
ارزیابی